Dues gotes : Avís Legal

Termes i condicions d'ús del lloc web http://www.duesgotes.com

Tots els drets estan reservats.

No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

Seqüència Produccions SLU no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d'altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d'enllaços o altres sistemes.

Seqüència Produccions SLU no es fa responsable de l'ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicatius. Totes les dades subministrades pels usuaris i usuàries no seran destinades a altres finalitats que les expressades en cada cas, ni tampoc es facilitaran a terceres parts, d'acord amb els principis de protecció de dades de caràcter personal que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre).

Seqüència Produccions SLU no garanteix que la web i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels danys causats per l'accés al lloc web o per la impossibilitat d'accedir-hi.

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges i qualsevol altre material, són propietat de Seqüència Produccions SLU . Seqüència Produccions SLU es reserva el dret de canviar, modificar, ampliar continguts, informacions, aplicatius, etc. d'aquest lloc web en qualsevol moment i sense previ avís. L'interès de Seqüència Produccions SLU és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi la finalitat per a la qual ha estat creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, però no es responsabilitza de possibles malfuncions i anomalies en el seu funcionament.

Seqüència Produccions SLU podrà modificar els termes i condicions que apareixen en aquesta pàgina web i, per tant, li aconsellem que els consulti amb una periodicitat raonable per si s'hi produeixen canvis. Totes les modificacions que s'introdueixin entraran en vigència en el mateix moment de la seva publicació en aquest lloc web. L'ús d'aquest lloc web implica l'acceptació dels termes i condicions continguts en aquesta pàgina web.

Per a qualsevol aclariment, informació, suggeriment, queixa, etc., podeu utilitzar l'apartat de Contacte d'aquesta web.

PROTECCIÓ DE LES SEVES DADES:

Seqüència Produccions SLU es compromet a no cedir a terceres parts la informació personal que ens ha facilitat. Les dades personals es tractaran segons l'estipulat per la LOPD (Ley Orgánica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal) i el Reglament (Real Decreto 1332/94). L'usuari pot exercir el seu dret d'accés, de rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades que li atorga la vigent Llei orgànica de protecció de dades (Llei 15/1999, de 13 de desembre) si ho desitja fer ho pot fer a partir de l'apartat de contacte de la nostra web.

Dues Gotes. info[a]duesgotes.com - Avís legal